Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną, faxem lub składane bezpośrednio w Inspektoracie.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy są przyjmowane:

  • za pośrednictwem poczty:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg
    ul. Kościuszki 30
    39-400 Tarnobrzeg

  • za pośrednictwem:
    Elektronicznej Skrzynki Podawczej (z urzędowym poświadczeniem odbioru)
    poczty elektronicznej (bez poświadczenia odbioru) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • faksem:
    (15) 822-68-64

  • składane bezpośrednio w Sekretariacie PINB pokój nr 206 (II p Internatu L.O.) w godz. 7.30-15.30

PINB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, PINB nie udziela odpowiedzi.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. Obywatele są przyjmowani w siedzibie Urzędu w pokoju nr 205 (tel. 15 822 68 64) codziennie w godzinach pracy Urzędu – 7.30-15.30

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.