W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg prowadzone są następujące ewidencje:

1/ decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego, wydawanych i przyjmowanych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega

2/ rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

Dane zawarte w rejestrach i archiwum są udostępniane "na wniosek", w trybie przewidzianym ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.