Aktualności

PINB.021.3.2021

Tarnobrzeg, dnia 26 kwietnia 2021 roku

 

Zarządzenie Nr 3/2021
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Miasta Tarnobrzeg
z dnia 26 kwietnia 2021 roku

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg,
ul. Kościuszki 30.


Na podstawie art. 1 pkt 1 lit.e ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych
od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1920); § 11 ust.1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg oraz art. 130 § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) zarządzam
co następuje:

§1

Wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg w dniu 4 maja 2021 roku
w zamian za święto przypadające w sobotę (obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym) tj. w zamian za dzień 1 maja 2021 roku (Święto Państwowe – Święto Pracy).

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Miasta Tarnobrzeg
(-)
Wojciech Rawski
/podpisane bezpiecznym podpisem
Elektronicznym/

 

 

Raport dostępny jest w załączniku.

Dane podmiotu i strony:

Nazwa podmiotu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

Nazwa strony internetowej: Strona główna

Adres strony internetowej: http://www.pinbmt.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-24

Oświadczenie - status pod względem zgodności: Częściowo zgodna. Będziemy czynić sukcesywne starania o zapewnienie pełnej zgodności.

Przygotowanie deklaracji:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-24

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny

Raport oceniający: -

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Wojciech Rawski

E-mail osoby kontaktowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: (15) 8226864

Skargi i odwołania:

Nazwa organu odwoławczego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Adres organu odwoławczego: ul. 8-go Marca 5, 35 – 064 Rzeszów

Adres e-mail organu odwoławczego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon organu odwoławczego: (17) 8527829

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg mieści się na II piętrze budynku przy ul. Kościuszki 30 w Tarnobrzegu. Przed budynkiem znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się od strony parkingu ul. Kościuszki. Do holu parteru można wejść bezpośrednio z chodnika poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie. W wejściu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie.

Aplikacje mobilne:

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.