Elektroniczna Skrzynka Podawcza Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w ramach opracowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

Logo ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aby można było złożyć wniosek do urzędu, konieczne jest posiadanie:

    1) bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto")

(zakładka "Załóż Konto" stanowi odnośnik do adresu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta),

    2) bezpłatnego tzw. "Profilu Zaufanego ePUAP" lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

(zakładka "Profilu Zaufanego ePUAP" stanowi odnośnik do adresu: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil).

Profil Zaufany wymaga potwierdzenia w punkcie potwierdzającym. Lista takich punktów znajduje się na stronie www.epuap.pl

Po założeniu konta i zalogowaniu się do platformy ePUAP należy wyszukać i przejść do podmiotu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg co pozwoli na korespondencję z Urzędem. Dokument elektroniczny przekazuje się online poprzez wypełnienie formularza pisma ogólnego bądź dołączenie dokumentu w formie załącznika.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do tut. Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym ePUAP.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 971) akceptowalne formaty załączników to:

   1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
   2) XML, XLS, XLSX, ODS,
   3) CSV,
   4) TXT,
   5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
   6) PDF,
   7) ZIP, RAR, TAR, GZ.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5MB.

4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, marzec 2021 09:29 PINBMT BIP
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30, marzec 2021 09:35 PINBMT BIP