• Udostępnianie informacji publicznej

  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.). Jeżeli informacja publiczna może być przekazana niezwłocznie,
   w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o nią nie musi składać pisemnego wniosku.

   W innych przypadkach konieczne jest wypełnienie i złożenie wniosku. We wniosku należy sprecyzować żądanie, podać sposób udostępnienia informacji publicznej oraz formę, w jakiej ma być udostępniona, a także adres, na jaki informacja ma zostać przekazana.

  • Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
   Wniosek pisemny o udzielenie informacji publicznej można złożyć do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg- listownie na adres:
       Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
       ul. Kościuszki 30
       39-400 Tarnobrzeg
   - osobiście w Sekretariacie w godzinach pracy Urzędu (godz. 7.30-15.30)
   - pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   - za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
   - faksem - numer 15 822 68 64

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, PINB Miasta Tarnobrzeg powiadomi w powyższym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.